Kappo Kotobukiya
Logomark

Kappo Kotobukiya
Business card

Kappo Kotobukiya
Envelope

Kappo Kotobukiya
Premium Member's card

Kappo Kotobukiya
Package